Rejony pracowników socjalnych

Rejony

 • Rejon opiekuńczy nr 1: Borowa, Byków, Stępiń – Agnieszka Stachowiak
 • Rejon opiekuńczy nr 2: praca socjalna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Patrycja  Żurowska
 • Rejon opiekuńczy nr 3: wybrane środowiska z pracy socjalnej – Agata Kubiak
 • Rejon opiekuńczy nr 4:
 • Rejon opiekuńczy nr 5: Kępa, Krakowiany, Łozina, Michałowice, Tokary, Węgrów, Godzieszowa, Siedlec, Zaprężyn – Krystyna Brańska-Warszewska
 • Rejon opiekuńczy nr 6: Bąków, Bierzyce, Budziwojowice, Bukowina, Brzezia Łąka, Dąbrowica, Dobroszów, Łosice, Skała, Szczodre, Pasikurowice – Katarzyna Sitarska
 • Rejon opiekuńczy nr 7: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem – Bogdan Klim
 • Rejon opiekuńczy nr 8: Bielawa, Kątna, Kiełczówek, Oleśniczka, Piecowice, Pietrzykowice, Raków, Śliwice, Wilczyce – Jolanta Krawczyk
 • Rejon opiekuńczy nr 9: Długołęka, Kamień, Mirków – Olga Siotkin
 • Rejon opiekuńczy nr 10: Jaksonowice, Januszkowice, Kiełczów, Domaszczyn, Pruszowice, Ramiszów – Katarzyna Łagiewka
 • Rejon opiekuńczy nr 11: praca socjalna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Agnieszka Paturej
 • Rejon opiekuńczy nr 12: praca socjalna z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – Magdalena Reszka
 • Rejon opiekuńczy nr 13: sporządzanie dokumentacji na pomoc w formie usług opiekuńczych, Domy Pomocy Społecznej – Malwina Myga

Praca socjalna

 • Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty
  Agnieszka Paturej, Patrycja Żurowska
 • Aktywizacja społeczności lokalnej, praca socjalna z osobami starszymi i niepełnosprawnymi (PFRON)
  Magdalena Reszka
 • Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz program Opieka Wytchnieniowa Magdalena Reszka
 • Pomoc osobom bezrobotnym
  wg. rejonów opiekuńczych

Zespół Interdyscyplinarny

 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
  Katarzyna Mądrecka
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
  Olga Siotkin
 • Grupy diagnostyczno-pomocowe
  Agnieszka Paturej, Patrycja Żurowska

Inne

 • Karta Dużej Rodziny Jolanta Krawczyk
 • Dodatek mieszkaniowy i energetyczny Anna Przybylska
 • Bank Żywności Katarzyna Łagiewka
 • Stypendia Jolanta Krawczyk
 • Gminny Klub Senior+ w Bykowie Aneta Grocholska, Anna Buczyńska-Guć, Agata Kubiak
 • Realizacja programu „Spełnić choć jedno marzenie” Agata Kubiak, Agnieszka Stachowiak, Magdalena Reszka, Wioletta Migrella
 • Zespół Pracy Socjalnej Krystyna Brańska-Warszewska, Olga Siotkin, Agnieszka Stachowiak, Magdalena Reszka
 • Zespół Pomocy Rodzinie w I, II i III poniedziałek miesiąca od 15:30 do 18:30 Jolanta Krawczyk, Agnieszka Stachowiak

Projekty

Strony w dziale: