SPEŁNIĆ CHOĆ JEDNO MARZENIE

Nabór uczestników do projektu socjalnego „Spełnić choć jedno marzenie” - edycja XX.


Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, jesteś mieszkańcem Gminy Długołęka, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem projektu socjalnego „Spełnić choć jedno marzenie”- edycja XX.

W ramach projektu dwa razy w miesiącu odbywać się będą spotkania warsztatowe oraz wycieczki, zapewniony będzie przewóz uczestników z miejsca zamieszkania wraz z odwozem do miejsca zamieszkania.

W ramach działalności uczestnicy będą mieli organizowane między innymi:
•    warsztaty,
•    zajęcia edukacyjne i profilaktyczne,
•    wycieczki,
•    imprezy kulturalne i okolicznościowe,


Uczestnictwo w Projekcie socjalnym „Spełnić choć jedno marzenie”- edycja XX będzie nieodpłatne dla osób z niepełnosprawnością, w wyjątkowych sytuacjach opiekunowie będą ponosić częściową odpłatność.


PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SOCJALNEGO „SPEŁNIĆ CHOĆ JEDNO MARZENIE” TO 1 STYCZNIA 2023 R.


W ramach rekrutacji do udziału w Projekcie socjalnym „Spełnić choć jedno marzenie”- edycja XX wyłonionych zostanie 48 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.


Serdecznie zapraszamy do składania wniosków dotyczących zakwalifikowania się do projektu socjalnego „Spełnić choć jedno marzenie”- edycja XX w GOPS w Długołęce. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w programie oraz inne wskazane dokumenty.

Wniosek, zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia oraz pozostałe dokumenty można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A w godzinach pracy Ośrodka lub na stronie internetowej www.gopsdlugoleka.pl
Wnioski wraz z załącznika mi należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.

PROCES REKRUTACJI TRWA OD 1 LISTOPADA 2022 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 r. ZŁOŻENIE WNIOSKU KANDYDATA NA UCZESTNIKA
PROJEKTU SOCJALNEGO „SPEŁNIĆ CHOĆ JEDNO MARZENIE”
NIE JEST GWARANCJĄ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 71 315 20 60

 

Projekty

Strony w dziale: