„Czyste powietrze”

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Gdzie można złożyć wniosek?

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce  przy ul. Szkolnej 40a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

Podstawa prawna:

  1. art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Projekty

Strony w dziale: