Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

  • Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka;
  • Dodatek przysługuje w wysokości 195 zł miesięczne na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Projekty

Strony w dziale: