Programy unijne

Untitled Document


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

Adres: Długołęka, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków

Telefon: (71) 315 -20-50
Telefon/fax: (71) 315-20-60
mail: dlugoops@poczta.onet.pl

Godziny pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Zespół Pomocy Rodzinie prowadzony przez pracowników GOPS, wspomagany przez psychologa.
Godziny pracy ZPR: każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:30 do 20:00

workersPracownicy:

 • Kierownik Ośrodka: Teresa Klimek
 • Zastępca kierownika: Ewelina Walczak - Pelc
 • Główny księgowy: Lila Pilśniak, Księgowa: Anna Lewandowska
 • Starszy specjalista pracy socjalnej: Agata Kubiak
 • Specjaliści pracy socjalnej: Alicja Skrzypecka, Bożena Wiąz, Aneta Grocholska, Katarzyna Mądrecka, Jolanta Siwozad, Krystyna Marschall, Magdalena Reszka
 • Pracownicy socjalni: Barbara Kurowska, Iwona Majder, Magdalena Włodarczyk, Piotr Szymański
 • Asystenci Rodziny: Karolina Mielczarek, Agata Doziwska, Barbara Kikut
 • Pracownicy działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego: Iwona Żelichowska, Anna Przybylska, Marta Sosnal, Agnieszka Śmitkowska, Magdalena Miśkiewicz, Lidia Podsiadło, Marzena Szponarska, Justyna Makuch, Renata Bryl-Baranowska
 • Aspirant pracy socjalnej: Wioletta Migrella
 • Pracownik obsługi: Justyna Dolata
 • Opiekunka środowiskowa: Jolanta Rabenda, Bożena Wichuła

Rejony działania pracowników socjalnych:

 • - Rejon opiekuńczy nr I
  Krystyna Marschall - Bąków, Budziwojowice, Dąbrowica, Kępa, Krakowiany, Łozina, Michałowice, Skała, Stępiń, Tokary, Węgrów

 • - Rejon opiekuńczy nr II
  Bożena Wiąz - Szczodre, Mirków, Brzezia Łąka, Jaksonowice, Januszkowice

 • - Rejon opiekuńczy nr III
  Agata Kubiak - Bierzyce, Bukowina, Godzieszowa, Łosice, Pasikurowice, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Zaprężyn

 • - Rejon opiekuńczy nr IV
  Barbara Kurowska, Magdalena Reszka - Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem

 • - Rejon opiekuńczy nr V
  Alicja Skrzypecka - Borowa, Byków, Dobroszów, Domaszczyn, Długołęka

 • - Rejon opiekuńczy nr VI
  Agnieszka Gaweł – Karwatka -Bąków, Budziwojowice, Dąbrowica, Długołęka, Jaksonowice, Januszkowice, Kępa, Krakowiany, Łozina, Michałowice, Skała, Stępiń, Tokary, Węgrów.PRACA SOCJALNA: POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM

 • - Rejon opiekuńczy nr VII
  Jolanta Siwozad - Kamień, Pietrzykowice, Raków, Śliwice.

 • - Rejon opiekuńczy nr VIII
  Katarzyna Mądrecka - Bierzyce, Bukowina, Domaszczyn, Godzieszowa, Kiełczów, Kiełczówek, Łosice, Pasikurowice, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Szczodre, Wilczyce, Zaprężyn. PRACA SOCJALNA: POMOC OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ

 • - Rejon opiekuńczy nr IX
  Jolanta Siwozad - Bielawa, Kątna, Kiełczówek, Kiełczów, Oleśniczka, Piecowice, Wilczyce

 • - Rejon opiekuńczy nr X
  Aneta Grocholska - Borowa, Bielawa, Brzezia Łąka, Byków, Dobroszów, Kamień, Kątna, Mirków, Oleśniczka, Piecowice, Pietrzykowice, Raków, Śliwice. PRACA SOCJALNA: AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ